Categories
News

ยูเครนเรียกร้องให้รัสเซียถอนตัวจากสหประชาชาติ

ยูเครนเรียกร้องให้ถอดรัสเซียออกจากสหประชาชาติ ซึ่งมอสโกสามารถยับยั้งมติใด ๆ ในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง ยูเครนเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติกีดกันสหพันธรัฐรัสเซียจากสถานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สหประชาชาติละกีดกันออกจาก UN โดยรวม กระทรวงการต่างประเทศระบุในถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงระบุว่า รัสเซียครอบครองที่นั่งของสหภาพโซเวียตในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างผิดกฎหมาย นับตั้งแต่การแตกตัวของสหภาพโซเวียตในปี 2534 จากมุมมองทางกฎหมายและการเมือง มีข้อสรุปได้เพียงข้อเดียวคือ รัสเซียเป็นผู้แย่งชิงที่นั่งของสหภาพโซเวียตในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กระทรวงฯ ระบุ สามทศวรรษของการปรากฏตัวอย่างผิดกฎหมายใน UN นั้นเต็มไปด้วยสงครามและการยึดดินแดนของประเทศอื่น” ถ้อยแถลงระบุ สมาชิกถาวรห้าคนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 15 ที่นั่งมีอำนาจยับยั้งมติของสหประชาชาติ