Categories
News

อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง ที่เหมาะสมกับ “ผู้ป่วยเบาหวาน”

อาหารปั่นผสม อาหารทางสายยาง ที่เหมาะสมกับ “ผู้ป่วยเบาหวาน” อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง เป็นอาหารทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมและการรองรับที่ใช้ให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ต้องรับประทานอาหารอ่อนๆ หลายโรงพยาบาลใช้อาหารปั่นผสมให้กับผู้ป่วย และผู้ป่วยก็มีความต้องการที่จะต้องรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโรคและการแพ้อาหาร

หากผู้ป่วยมีโรคเบาหวาน อาหารปั่นผสมที่มีส่วนผสมของน้ำตาล หรือวัตถุดิบที่มีความหวานมากๆ อาจจะไม่เหมาะ เราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการรับอาหารปั่นผสม เพราะถ้าหากอาหารปั่นผสมมีวัตถุดิบที่ไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยและโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ ก็อาจจะส่งผลเสียให้กับผู้ป่วยได้

อาหารปั่นผสมที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน ควรจะมีส่วนผสมจำพวกผัก รวมไปถึงผลไม้แต่ต้องดูความเหมาะสมและชนิดของผลไม้ ที่ไม่มีน้ำตาล หรือมีน้ำตาลน้อย เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ทั้งนี้ควรมีสัดส่วนที่พอเหมาะ ต้องมีแพทย์และนักโภชนาการควบคุมกระบวนการการผลิตทุกขั้นตอน จึงมั่นใจได้ว่า อาหารที่ผู้ป่วยเบาหวานจะได้รับ จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัยและมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่เหมาะสมกับผู้ป่วย รวมไปถึงอาหารปั่นผสมของทาง เราผลิตและปรุงอาหารในห้องปลอดเชื้อของทางโรงพยาบาล เพื่อให้มีความสะอาดมากที่สุด ไร้สารปนเปื้อน และต้องมีสารอาหารที่ครบ 5 หมู่ด้วย เมื่อผู้ป่วยรับประทานอาหารแล้ว จะได้รับพลังงานและสารอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกายของผู้ป่วย

สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลน้อย ไม่หวานมาก รวมถึงอาหารที่มีรสจัด ก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะถ้าผู้ป่วยเบาหวานได้รับอาหารที่มีรสจัด หรืออาหารที่หวานมากๆ ก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ ทำให้มีน้ำตาลในเลือดสูง อาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการช็อคได้ รวมไปถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมไปถึงภาวะแทรกซ้อนไม่ว่า จะเป็นความดันสูง ซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้ เราจึงคำนึงถึงความปลอดภัยในการปรุงอาหารให้เข้ากับโรคของผู้ป่วยด้วย จึงการันตีได้ถึงความปลอดภัยและความสะอาดของอาหารปั่นผสม ว่าจะได้รับอาหารที่มีความสะอาดจริงๆ